WAKILI CLIENT MANAGEMENT SYSTEM

Work TitleWAKILI CLIENT MANAGEMENT SYSTEM
Work DescriptionA WEB-BASED SYSTEM
CategoryLiterary Work
Work AuthorGEORGE NGUMBU NJOROGE
Contact for LicencesNJOROGE NGUMBU GEORGE
Emailgeorge@enfinitesolutions.com OR njoroge@yahoo.com
Fixation Year2011