UKAUSHAJI SAMAKI KUTUMIA NGUVU ZA JUA

Work TitleUKAUSHAJI SAMAKI KUTUMIA NGUVU ZA JUA
Work DescriptionPREPARING FISH
CategoryLiterary Work
Work AuthorKENYA MARINE AND FISHERIES RESEARCH INSTITUTE
Contact for LicencesKENYA MARINE AND FISHERIES RESEARCH INSTITUTE
Emailpodote@kmfri.co.ke OR oduorodote@yahoo.com
Fixation Year2008